Nytårskur

Så er vi igen, efter en dejlig juleferie, tilbage og i gang med arbejdet hos Miljøpunktet. Vi startede det nye år med at invitere samarbejdspartnere og netværk til nytårskur. Rigtig mange mødte op og der blev talt om året der gik og planerne for 2016. Det var en hyggelig eftermiddag og vi vil sige tak for besøget til alle de fremmødte. Vi glæder os til nye spændende projekter og samarbejder i 2016.

P1010820

Miniseminar om kompostering

Miljøpunktet inviterer i samarbejde med Kompostbudene til et miniseminar om fælleskompostering i byen. Dette vil finde sted i Miljøpunktets lokaler tirsdag d. 9. februar kl. 17.00-19.00. Der vil være en række korte oplæg med forskellige perspektiver på det at kom- postere, bl.a. hvordan kommer du i gang, hvilke opgaver der er tilknyttet i pasningen og hvad kan man bruge komposten til. Der vil også være tid til at tale om de udfordringer, der kan være ved kompostering pga. forskellige regler eller manglende viden og hvilke løsninger, der kan være på disse problemstillinger. Programmet for seminaret er ikke endeligt fastlagt endnu, men udbygges løbende. Har du selv lyst til at holde et kort oplæg vedrørende emnet, så har du nu muligheden. Tilmelding af hensyn til indkøb af forfriskning skal ske til: sabine.soerensen@a21.dk eller tlf. 33 93 21 21. Skriv også meget gerne hvis du kunne tænke dig at holde et oplæg.

nyhedsbrev_1

Nye mødefaciliteter hos Miljøpunktet

Miljøpunktets kontor på regnbuepladsen har fået nyt udseende. Der er i januar blevet foretaget en kraftig oprydning samt en ommøblering, så det nu er muligt at holde møder, både stående og siddende, for grupper på op til 20 personer i selve kontoret. Er du en del af en forening, organisation eller lignende, som mangler et sted at holde møder, så kontakt os for at høre nærmere om mulighederne for lån/leje af vores lokaler.

P1010833

Lancering af strategien for bynatur i København

Tirsdag d. 19. januar deltog Miljøpunktet i et arrangement på Københavns Naturskole i forbindelse med lanceringen af den nye strategi for bynatur i København. Strategien har medtaget mange spændende og nødvendige aspekter og vi håber hos Miljøpunktet at kunne bidrage til arbejdet med at opnå et grønnere København. Det er godt at læse, at Københavns Kommunes ambition er at gå forrest i arbejdet med at skabe bynatur på egne arealer. Det er vigtigt med et godt forgangsbillede. Også positivt at læse, at Københavns Kommune vil sikre, at der plantes flere træer i København, herunder gadetræer, samt at skabe gode vækstvilkår for byens træer. Det er et område vi hos Miljøpunktet har arbejdet meget med og brænder for at forbedre. Hos Miljøpunktet mener vi, at det er vigtigt at indtænke mere grønt fra starten af processen ved nybyggeri. Derfor er det også med glæde at læse, at Københavns Kommune vil arbejde med proceduren hvormed bynaturen indarbejdes i planlægningsprocessen.

De fire indsatsområder i årsplan 2016

For at skabe et overblik over Miljøpunktets arbejde i 2016 har vi på kontoret fået hængt fire plakater op, som præsenterer de fire indsatsområder, som vi arbejder med i vores årsplan for 2016. Disse indsatser er – mere genbrug, grøn by, mindre støj og ren luft. Det er muligt at læse mere om de konkrete indsatser og underprojekter i årsplan 2016, via følgende link: https://a21.dk/a21/arsplan/. Interesserede skal være velkomne til at kigge forbi kontoret og se plakaterne og høre nærmere om mulighederne for samarbejder indenfor de fire områder. Det er også muligt at følge vores arbejde, arrangementer, netværksmøder osv. på vores facebookside og hjemmeside www.a21.dk.

Miljøpunkt_plakater_genbrugkomprimeretMiljøpunkt_plakater_grønbykrompimeret

 

 

 

 

Miljøpunkt_plakater_støjkomprimerMiljøpunkt_plakater_luftkomprimeret