Ren Kærlighed til Christianshavns Vold

Miljøpunktet afholdt i samarbejde med Miljøgrup- pen under Christianshavns Lokaludvalg Ren Christianshavns Vold Dag lørdag d. 12. marts. Omkring 60 engagerede borgere i alle aldre mødte op med et ønske om at bidrage til at holde Volden ren. Samme weekend afholdt Christiania også skraldeindsamling på deres del af voldanlægget. I alt samlede ca. 100 frivillige skrald ind på Christianshavn denne weekend. Der skal lyde en stor tak til alle de deltagende, I gjorde en kæmpe indsats. Mange indsamlere oplevede en positiv kontakt med forbipasserende og vi håber derfor på at gøre skralde-indsamlingen på Christianshavn til en årlig tradition.

 

Amerikanske studerende

Vi har i øjeblikket besøg af fire ingeniørstuderende fra WPI, Worcester Polytechnical Institute, Massachusetts. De skal være hos Miljøpunktet i syv uger, hvor de skal arbejde med et projekt om løsninger til optimering af cykelparkering i smalle gader samt ved de kommende metro stationer. De skal blandt andet, som en del af deres data indsamling, lave forskellige optællinger af parke- rede cykler samt interviewe cyklister og finde ud af deres mening om cykelparkering i København. Det er fire meget søde og engagerede studerende og vi ser frem til nogle spændende uger i deres selskab.

 

Årsmøde i Lokal Agenda 21 netværket

Onsdag d. 16. marts deltog Miljøpunktet i årsmødet for det lokale Agenda 21 Netværk, som blev afholdt hos Gate21 i Albertslund. Her var der oplæg fra Christian Poll, som er medlem af Folketinget for Alternativet. Han er blandt andet ordfører for Miljø, klima, transport og Energi. Han fortalte kort om den aktuelle miljøpolitiske situation. Et andet oplæg blev holdt af Alan Sørensen fra Ressourceteamet i Miljøstyrelsen, som gav en status og en perspektivering på ressourcestrategien. Mødet gav nogle gode kontakter til relevante samarbejdspartnere, som Miljøpunktet kan bruge fremadrettet i det daglige arbejde.

Partnerskabsmøde om bynatur i København

Københavns Kommune afholdt d. 16. marts partnerskabsmøde om den nye strategi for bynatur. Her var aktører, der arbejder med naturen i København samlet for at høre mere om Sharing Copenhagens pulje for grønne partner- skaber, muligheden for partnerskabs- træer, helhedsplanen for Utterslev Mose, områdefornyelsernes grønne puljer og hvordan man kan arbejde som frivillig i byens grønne områder. Derudover var der afsat tid til netværk samt rundtur i den flotte Imam Ali Moské, hvor mødet blev afholdt. Dagen sluttede af med folkekøkken på Hulgårdsplads. Et godt arrangement, hvor der blev talt med nye mulige samarbejdspartnere.

 

Kompostnetværk

For at følge op på den store tilslutning der var til netværksmødet for kompostinteresserede, som blev afhold i februar, blev der d. 14. marts afholdt endnu et møde. Her blev der talt videre om at fortsætte netværket samt at oprette nogle arbejdsgrupper med forskellige fokusområder, administreret af frivillige. Følg med på Facebook https://www.facebook.com/groups/283172978446560/?fref=ts for løbende information.

Nordisk byttedag

Den 16. april er det Nordisk byttedag, hvor det er muligt, at bytte sine gamle ting til nye. Københavns Kommune arrangerer i den forbindelse et stort byttemarked på Rådhuspladsen. Her deltager Miljøpunktet i samarbejde med Kompostbudene med en stand, hvor det er hele genbrugstanken, som er i fokus. Her bliver brugte, biologisk ned- brydelige kaffekrus fra markedets cafe anvendt som urtepotter til frø og forskellige stiklinger. Historier om affaldssortering og hele cyklussen ved kompostering vil blive fortalt så borgere i alle aldre kan være med. Kig forbi mellem kl. 11.00-17.00.

 

Facadebeplantning

Bor du i Indre by eller på Christianshavn og kunne du eller din ejer/andels-forening tænke sig at få noget grønt på facaderne? Så er det igen i år muligt at søge støtte til indkøb af materialer ved anlæggelse af facadebeplantninger. Der kan søges op til 3000 kr. plus en times rådgivning til plantevalg, opbinding osv. De eneste krav der er til ansøgere er, at beplantningen kan ses fra offentlig vej samt at ansøger selv står for indkøb og leverer arbejdskraften. Hvis dette kunne have interesse så lav en ansøgning indeholdende en kort beskrivelse af projektet, gerne med billeder og send den til sabine.soerensen@a21.dk eller kom forbi vores kontor på Regnbuepladsen og hør nærmere. Vi skal have ansøgningen inden udgangen af april hvorefter vi vælger de tre spændende projekter, som vi ønsker at støtte.