Selvom du ikke ryger udsættes du stadig for “røg”. Se niveauerne for luftforurening i verdens storbyer her!

cigarettes