Hent Nyhedsbrevet med billeder her:  nyhedsbrev_november

Genbrugsjulelandsby på Nytorv
Fra den 1.-21. december inviterer genbrugskunstner Thomas Dambo, til Remake Christmas på Nytorv. I en lille julelandsby, udelukkende bygget af affaldstræ fra Stark og andre genbrugsmaterialer, kan alle helt gratis, lave julegaver, julepynt og meget andet ud af genbrugsmaterialer eller gå på opdagelse i det bæredygtige julemarked med varer fra grønne iværksættere. Miljøpunktet deltager den 2.+7.+15. december med grønne aktiviteter for skolebørn. Find os i et af landsbyens små huse sammen med TagTomat. Følg med her https://www.facebook.com/events/207928262951484/.

Hvordan er luftkvaliteten i vores gader?
Miljøpunktet har før, under og efter delvis bilfrie dage på Christianshavn og i Indre By lavet luftmålinger af forureningen fra ultrafine-partikler. Resultaterne er samlet i en rapport, som kan findes på vores hjemmeside. MetroXpress har på baggrund af målingerne bragt to artikler. Derudover blev historien også bragt i TV2 Lorry www.tv2lorry.dk/nyheder/28-11-2016/1930/buslinje-oser?autoplay=1#player.

Grønkål på Regnbuepladsen
Det er nu blevet lidt grønnere foran Miljøpunktets kontor. I samarbejde med en frivillig borger er der blevet bygget to nye plantekasser af genbrugstræ fra brændekasser. Henover vinteren vil der være grønkål og rug som bunddække i kasserne. Rugen vil fungere som fangafgrøde. Til foråret skal der plantes forskellige vilde planter, som vil blomstre henover sommeren. Her vendes rugen i jorden, hvor den vil frigive næring til planterne. Selvom det er ved at være køligt bruges bænken stadig af borgerne, som nyder deres medbragte madpakke.

Nye affaldsbeholdere i Kartoffelrækkerne
Det bliver nu nemmere at affaldssortere for beboerne i Kartoffelrækkerne. Københavns Kommune har valgt at opstille nye beholdere, så det nu er muligt at komme af med fraktionerne papir, hård plast og metal. Der er placeret to beholderne for enden af hver gade ud til Øster Farimagsgade. Kombinationen metal og papir findes ved Høyensgade, mens metal og hård plast findes ved Abildgaardsgade. Ud for hver af de otte andre gader findes kombinationen papir og hård plast. Kommunen arbejder nu på informationsmateriale om sortering til borgenerne.

Kompostnetværksmøde
Torsdag den 24. november afholdt Miljøpunktet, i samarbejde med Kompostbudene og Julie Priess, kompostnetværksmøde. Julie hold et spændende oplæg om konsekvenserne af brugen af spagnum i den plantemuld, som i dag sælges i supermarkederne. Læs mere på www.spagnumfri.dk. Kompostbudene fortalte om større kompost-fællesskaber, som blandt andet findes ved Torvehallerne, hvor nogle stadeholdere er gået sammen om at kompostere. På mødet blev der også delt erfaringer med kompostering i hjemmet. Vi glæder os til at fortsætte møderne i det nye år.

Information om klimasikring af dit hjem
Hos Miljøpunktet ønsker vi at inspirere borgere og boligforeninger til at sikre deres hjem imod fremtidige store mængder regnvand. Vores virksomhedspraktikant Spela har de sidste måneder arbejdet med at lave et katalog med spørgsmål og svar på konkrete problemstillinger for Indre By og Christianshavn. Kataloget kan inden længe findes på vores hjemmeside. Et spændende klimasikringsprojekt, som man kan lade sig inspirere af er NØRREBROSJÆLEN ved Hans Tavsens Park på Indre Nørrebro, der skaber et integreret byrums- og klimatilpasningsprojekt.

Studerendes forslag til håndtering og parkering af cykler
Miljøpunktet var den 17. november inviteret til at give konstruktiv feedback, da fem grupper af studerende fra Københavns Universitet præsenterede projekter om cykelhåndtering. Projekterne var lavet i samarbejde med Københavns Kommune. Nogle grupper havde fokus på cykelparkering, mens andre havde koncentreret sig om cykeloprydning og håndtering. Nogle studerende havde gennem projektperioden arbejdet med løsninger til cykeloprydning i boligforeninger, Dette emne planlægger vi at arbejde videre med i 2017 og følger derfor det videre arbejde med løsningen.