Miljøpunkt Indre By – Christianshavn har før, under og efter delvis bilfrie dage på Christianshavn og i Indre By lavet luftmålinger af forureningen fra ultrafine-partikler. Denne forurening stammer fra både trafik, skibe, brændeovne og kræftværker, men luftmålinger i de bilfrie områder viser gennemgående markant lavere måleresultater, hvilket indikerer, at trafikken i København er den største enkeltkilde til luftforurening med ultrafine partikler. Hertil kommer registreringer af væsentlige udslag af forurening fra enkeltkilder under målingerne. Her udmærker den offentlige bustrafik sig som den væsentligste enkeltkilde både i forhold til de hyppige afgange, men også sammenlignet med forurening fra andre målte enkeltkilder; Taxi, turistbusser, motorcykler, lastbiler, mindre varebiler.

Medierne har bragt flere artikler og nyhedsindslag. Vi har samlet links til de forskellige omtaler her:

https://ing.dk/artikel/stikproeve-bilfri-soendag-fik-maengden-skadelige-partikler-at-falde-tiendedel-189435

http://www.tv2lorry.dk/nyheder/28-11-2016/1930/buslinje-oser?autoplay=1#player

http://www.tv2lorry.dk/nyheder/05-12-2016/1930/bilfri-sondag-reducerer-antallet-af-skadelige-partikler?autoplay=1#player