Luftforureningen i Indre By og på Christianshavn, ikke kun fra busser, men også fra biler, lastbiler og andre enkeltkilder har været til debat.

MPs luftmålinger fra 2016 og 2017 blev præsenteret på debatmøde den 14. november, hvor der også blev talt om forskellen på ultrafine partikler, større partikler og hvor de kommer fra – i samarbejde med Dansk Økologisk Råd.

Deltagere drøftede udfordringer og muligheder med repræsentanter for de politiske partier. Deltagerne var enige om, at holde et lignende møde i 2018, hvor forureningen fra taxaer, krydstogtsskibe og turistbusser bør drøftes.

Læs mere i materialer fra møderne:

Materiale fra debatmøde 2017

Orientering fra debatmøde 2018