Trafikøer fremmer et sundere, grønnere og mere bæredygtigt København – uden et forbud mod privatbilismen. Trafikøer er et væsentligt skridt mod kommunens målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025 og regeringens 70 % CO2- reduktionsmål for Danmark i 2030. Hver dag holder titusindvis af bilister i kø, blandt andet på H.C. Andersens Boulevard og Torvegade. Det skaber forurening og koster samfundet milliarder om året i sundhedsomkostninger.

Konferencen er afholdt af “Forum for klima, trængsel og sundhed”.

Se alle oplæg på video fra konferencen og  læs om trafikøer

Se faktaark om trafikøer – Mindre trængsel og flere levesteder til københavnerne

Se program for konferencen

København har for nylig fået en ny kommuneplan for de næste fire år. Trafikmålet er at biltrafikken udgør max 25 %. Og trafikøer angives som en metode til at gøre dette i brokvartererne. Trafikøer bør være det overordnede princip i en københavnsk trafikplan, fordi erfaringer viser at trafikøer fremmer grøn mobilitet og reducerer trængsel og luftforurening. “Forum for klima, trængsel og sundhed” mener, at trafikøer er den bedste metode til at opfylde kommuneplanens trafikmål.

Se video og download faktaark fra konferencen. Klik herunder: