En gruppe på fem studerende fra Aalborg Universitet, Amanda, Yannick, Maria, Niels og Jonatan, har i samarbejde med Miljøpunktet undersøgt, hvordan ladcykler kan indgå som sidste led i logistikkæden, fra lastbilen og den sidste vej til virksomheden/forretningen. Ud over at skabe plads på gaderne, vil en ændret transport, hvor ladcykler indgår, bidrage til et bedre klima, mindre CO2, mindre trafikstøj og renere luft i byen.

The cargo bike. Budcyklen.Vanskeligt at komme rundt i byen med lastbil

I dag er der perioder på dagen, hvor det kan være vanskeligt at komme rundt med lastbil og få leveret pakker i Indre By, København. Her er mange biler og lastbiler på gaderne, i både morgen, formiddags og eftermiddagstimerne. Levering af varer kan derfor bliver en langvarig proces for lastbiler og varevogne, og påvirker miljømæssigt de som bor, arbejder og færdes i Indre By. Hvis måden at fragte varer på skal ændres vil det kræve, at leveringssystemet redesignes, sammen med alle interessenter.

Grøn varelevering med ladcykel og deleordningGroen varelevering.

De studerende har undersøgt det nuværende transportsystem for at forstå, hvordan det er struktureret og har med etnografisk forskning indsamlet data om virksomhedernes behov i Indre By.

Der foreslås løsninger, der på forskellig vis imødekommer forskellige virksomheds og forretningers behov for varelevering. Det vigtigste, og mest værdifulde koncept, er etableringen af et konsolideringscenter, hvorfra pakker kan leveres/hentes af ikke-professionelle medarbejdere, en socioøkonomisk virksomhed, eller af virksomheder/forretninger, som selv kan køre med deres pakker med ladcykel, via en deleordning for ladcykler i Indre By.

Læs rapporten om varelevering med ladcykel og deleordning i Indre By København: Cargo bikes for freight in Inner City

Se præsentationen “Projekt om varelevering med ladcykler og deleordning sommer 2021“.