Konference 21. september med borgernes input om bynatur og biodiversiteten

København skal have en modig, praktisk og langsigtet biodiversitetsstrategi, og kommunen vil gerne bringe dine input og din viden i spil. Københavns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening samarbejder om højere biodiversitet, større artsrigdom og mere natur i københavnernes hverdag. Dette skal udmøntes i en biodiversitetsstrategi med en borgerdreven vision og konkrete mål for bynatur og biodiversiteten i København frem til år 2050.

Konference med faglighed og dialog

Det er en konferencedag, hvor faglighed og dialog er i højsædet. Dine sanser bliver vækket med kulturelle indslag, socialøkonomisk hjernemad og et energisk program. Efter sommerferien løftes sløret nærmere for indholdet på konferencen

Konferencen foregår 21. september 2021 kl. 9-16 i Volume hallen på Enghavevej 80, 2450 KBH SV

Tilmelding til konferencen den 21. september om biodiversitet i fremtidens København

Ny biodiversitets strategi – Mere vild natur og flere arter i København

Konference den 21. september er et led i udviklingen af en ny biodiversitets strategi. Strategien skal udvikles i 2021 og tage udgangspunkt i en bred inddragelse af københavnerne, grundejere og Danmarks Naturfredningsforening. Biodiversitetsstrategien skal styrke kommunens arbejde med biodiversitet, så København får mere vild natur og flere arter i byen.

Læs mere og se tidsplan for Københavns Kommunes strategi for biodiversitet.

Københavns Kommune har også oprettet en pulje for biodiversitet, hvor Københavnere kan søge midler til lokal bynatur.