Mere og bedre bynatur i København

Drømmer du om en by med vilde blomster, plads til insekter og smådyr og mere natur i lokalområdet? En by, hvor der er buske og bede under træerne i gaden, fuglekasser som byens fugle kan yngle i eller kvasbunker og krat, hvor man kan være heldig at møde et pindsvin?

Så har Københavns Kommune oprettet en pulje, hvor du som borger, forening eller lokaludvalg kan søge penge til lokale projekter, der skaber mere og bedre bynatur og biodiversitet. Formålet med puljen er, at gøre det lettere for københavnerne at engagere sig i og bidrage til mere bynatur og biodiversitet. Så københavnerne får endnu flere naturoplevelser i byen.

Ansøgningsfrist: 1. september.

Se pdf fra Københavns Kommune

Læs mere og søg Københavns Kommunes pulje til biodiversitet

Ny biodiversitets strategi

Puljen til  biodiversitet er det led i udviklingen af en ny biodiversitets strategi. Strategien skal udvikles i 2021 og tage udgangspunkt i en bred inddragelse af københavnerne, grundejere og Danmarks Naturfredningsforening. Biodiversitetsstrategien skal styrke kommunens arbejde med biodiversitet, så København får mere vild natur og flere arter i byen.

Læs mere og se tidsplan for Københavns Kommunes strategi for biodiversitet