Klimadebatten og klimakampen er for alvor sat på agendaen. Debatten er i fuld gang både i Danmark og i resten af verden. Byggebranchen er også en del af debatten, og den står over for en stor udfordring i forhold til klimaet lige nu.

Det anslås, at op mod 40 % af verdens samlede udledning af CO2 kommer fra byggebranchen og op mod 20 % fra produktionen af byggematerialer.

Er du interesseret  at være med til at rykke byggeriet i en bæredygtig retning, så kan du deltage i;

Building Green- konferencen i København den 3.-4. november.

Her er der fokus på temaet ’Alt er forbundet’.

Du kan over 2 dage, blive klogere på materialer og hvordan vi bruger dem mere fornuftigt, hvordan vi bliver bedre til at samarbejde, hvordan vi hjælper naturen og hvordan vi mindsker CO2-udledninger fra byggebranchen. Alt sammen så vi sammen kan få forståelse for, at alt er forbundet – som en hjælp til at træffe de rette beslutninger og arbejde for en mere bæredygtig byggebranche.

Se mere her Building green