Hjem » Rapport om sorteringspunker i Indre By

I forbindelse med udpegning af placering til byens kommende sorteringspunkter, som skal bidrage til at supplere den eksisterende affaldsindsamling i gårdene, har miljøpunkt som led i borgerinddragelsesprocessen gået 10 forskellige byvandringer i Indre By’s 7 kvarterer i 2022 i samarbejde med medlemmer af Indre By’s lokaludvalg, frivillige og lokale borgere. Her har vi set på mulige placering til de kommende sorteringspunkter samt set på cykelparkering, muligheder for grønne byrum, flere træer, generel begrønning og lokaliteter til en lommepark. Fokus har ligget på beboelsesområder med udfordringer i forhold til affaldssortering. Miljøpunktet har med vandringerne drøftet adgang til lokal bynatur og muligheder for mere begrønning i kvartererne sammen med lokale borgere og interessenter. Der er udarbejdet en rapport over byvandringerne som du kan læse Rapport om sorteringspunkter.