Alle københavnere skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor arbejder forvaltningen på at finde egnede steder til placering af op mod 750 nye sorteringspunkter i byen. Sorteringspunkterne er et supplement til den eksisterende affaldsordning. Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle.
Nu er planen for Christianshavn ved at være klar og derfor inviterer forvaltningen til borgermøde om forslagene til placering.
Placeringerne findes på baggrund af input fra Indre By Lokaludvalg, fra Christianshavns Lokaludvalg, fra Miljøpunkt Indre By og Christianshavn (læs vores rapport om placering af sorteringspunkter) og fra københavnerne, som har indsendt mere end 4.500 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning. Derudover er der flere hensyn, inde placering;  Bl.a. at placeringerne ligger bolignært, at placeringerne passer bedst muligt i byrummet, at der er plads til at skraldebilen kan standse for at tømme beholderne, og at anlægget ikke generer ledninger i luften eller i jorden.

Forvaltningen præsentere udkast til placering på borgermødet;

Torsdag den 1.september, kl. 17.30 – 19.30 i Hal C.
Læs mere om sorteringspunkter