Den 22. august: Borgermøde om affaldssorteringspunkter i Indre By i Kulturhuset Indre By, Mødelokale 1, Charlotte Ammundsens Plads 3, kl. 19.30-21.30.

I løbet af 2023 bliver omkring 57 affaldssorteringspunkter sat op i Indre By og på Christianshavn. I hele København bliver der i alt opsat op mod 750 sorteringspunkter.
På borgermødet kan du høre om sorteringspunkterne, baggrunden for forslag til placeringer, design af affaldsbeholderne og det forventede anlægsarbejde i forbindelse med etablering af sorteringspunkterne. Til mødet bliver der desuden mulighed for at stille spørgsmål, kommentere på placeringerne og drøfte sorteringspunkterne i Indre By.

Alle er velkomne til mødet, duk blot op. Der vil blive budt på kaffe og kage.

 

Den 24. august: Borgermøde om byrums- og trafikplan for Middelalderbyen,  kl. 19-21 i Hovedkassen på Københavns Rådhus.

*Tilmelding er nødvendig og skal ske til mail til LEBJER@kk.dk senest den 22. august. Skriv “Borgermøde” i emnefeltet.

Borgermødet handler om hvordan Middelalderbyens byrum og trafik kan og skal udvikle sig? Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen. Fodgængere og cyklister skal ifølge planforslaget have mere plads i Middelalderbyen, og det skal de ”grønne” og ”blå” byrum også. Således lægger forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen blandt andet op til, at der skal etableres mere gågade – fx i Lille Kongensgade. Samtidig skal flere gader omkring Gammel Strand og Nybrogade have bedre fodgængerforløb ned mod Slotsholmskanalen, og så skal der plantes flere træer i kvarteret. Desuden skal cykelparkering være mere tilgængelig og samtidig fylde mindre på gader og stræder i kvarteret.

Byrums- og trafikplanen er blevet til med input fra en forudgående borgersamling om Middelalderbyen, og er lige nu i offentlig høring frem til den 26. september 2022.

Læs forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

 

Mere plads til fodgængere og cyklister

Fodgængere og cyklister skal ifølge planforslaget have mere plads i Middelalderbyen, og det skal de ”grønne” og ”blå” byrum også. Således lægger forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen blandt andet op til, at der skal etableres mere gågade – fx i Lille Kongensgade.

Samtidig skal flere gader omkring Gammel Strand og Nybrogade have bedre fodgængerforløb ned mod Slotsholmskanalen, og så skal der plantes flere træer i kvarteret. Desuden skal cykelparkering være mere tilgængelig og samtidig fylde mindre på gader og stræder i kvarteret.

Byrums- og trafikplanen er blevet til med input fra en forudgående borgersamling om Middelalderbyen, og er lige nu i offentlig høring frem til den 26. september 2022.

Læs forslaget til Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Den 30. august: Borgermøde om turisme i Indre By, kl. 19:30 – 22:00 i Bethesdas Festsal, Rømersgade 17, 1362 København K.

* Tilmelding senest den 26. august 2022. Der er plads til 100 deltagere, og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding via: indrebylokaludvalg@okf.kk.dk

Tendensen er klar: De internationale turister har fået øjnene op for Københavns herligheder. Frem til pandemiens globale nedlukning bare steg antallet af overnatninger. I 2019 slog turismen i København rekord med 12,4 mio. kommercielle turistovernatninger, heraf 7,0 millioner udenlandske og 5,4 millioner danske. I rekordåret 2019 omsatte turismeerhvervet for 53 milliarder kr. Den øgede interesse for destination København er godt for det danske riges pengepung, og så driver turismen også udviklingen af kultur- og butiksliv. Men for nogle er turismen en belastning: De oplever, at overturisme belaster hverdagslivet i beboelseskvarterer, at Airbnb ikke reguleres tilstrækkeligt, og at de lokales hjem kan føles som udstillingsvinduer – og alt andet end private og trygge.

Se mere information om de 3 borgermøder på Lokaludvalgets hjemmeside