DEBATMØDE OM KØBENHAVNS BIODIVERSITETSSTRATEGI

København skal have en biodiversitetsstrategi. Strategien har til hensigt at øge biodiversiteten i København. Københavns kommune har udarbejdet strategien samt en handleplan for 2022-2025.

Det forslag er nu høring og til debat i perioden frem til 18. september. Du kan derfor være med til påvirke den strategi, der skal vedtages i efteråret.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) København har inviteret byens grønne organisationer og netværk til debatmøde den 1. september, kl. 19 – 21.

Mødet forgår i det nye Kildevæld Kulturcenter, Bellmansgade 5 på Østerbro.

På mødet vil DN ved formand Knud Erik Hansen og næstformand Ole Damsgaard fortælle om forslaget til strategien – hvad er godt og hvad mangler, og Hans Henrik Bruun fra Københavns Universitet vil komme med hans faglige vurdering af forslaget. Herefter er der debat.

 

Strategi og handlingsplan kan ses på: https://blivhoert.kk.dk/hoering/forslagene-biodiversitet-i-kobenhavn-strategi-2022-2050-med-tilhorende-handleplan-2022-2025