Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen har  været i høring i perioden 28. juni 2022 til 26. september 2022.

Byrums- og trafikplanen leverer et samlet forslag til, hvordan de mange forskellige hensyn i dette område af Indre By skal prioriteres og balanceres i byrummet. Med baggrund i borgersamlingens anbefalinger fra 2019 lægger planen op til, at bilparkering og biltrafik skal optage mindre plads end i dag. I stedet skal der være bedre plads til fodgængere og cyklister, til ophold og grønt, til mere hensynsfuld cykelparkering og til områdets historiske fortællinger. Samtidig skal varelevering og anden nødvendig logistik fortsat kunne fungere, og beboere i bil skal have mulighed for at standse i nærheden af deres bolig.

Miljøpunkt har udarbejdet et Høringssvar til byrums- og trafikplan Middelalderbyen 20-09-2022