Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen har været i høring i perioden 28. juni 2022 til 26. september 2022.

Byrums- og trafikplanen leverer et samlet forslag til, hvordan de mange forskellige hensyn i dette område af Indre By skal prioriteres og balanceres i byrummet. Med baggrund i borgersamlingens anbefalinger fra 2019 lægger planen op til, at bilparkering og biltrafik skal optage mindre plads end i dag. I stedet skal der være bedre plads til fodgængere og cyklister, til ophold og grønt, til mere hensynsfuld cykelparkering og til områdets historiske fortællinger. Samtidig skal varelevering og anden nødvendig logistik fortsat kunne fungere, og beboere i bil skal have mulighed for at standse i nærheden af deres bolig.

Læs høringssvar

Forslagene Biodiversitet i København, strategi 2022-2050 med tilhørende handleplan 2022-2025 har været i høring i perioden 23. juni 2022 til 18. september 2022.

I strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 sikre en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikrer viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.

Strategien er udarbejdet på baggrund af en bred borgerinddragelsesproces i 2021, på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs høringssvar