Nordea-fonden uddeler 50 mio. kr. til at få bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse. Foreninger og alle almennyttige organisationer kan søge puljen. Dvs. foreninger samt selvejende- og offentlige institutioner kan søge op til 1 mio. kr. til projekter, der får deres by til at summe af gode liv.

Med Her gror vi-puljen støtter Nordea-fonden borgerdrevne initiativer, som skaber flere grønne åndehuller og styrker fællesskabet i byen.

Initiativerne skal komme mange til gode, indeholde udendørs aktiviteter og bidrage til grønne og blå samlingssteder i byerne. Såsom vandlegepladser, byhaver og lommeparker. Mellem boligblokkene, i byparken eller ved gadekæret.

Puljen er på 50 mio. kr., og de forventer at støtte mere end 100 projekter i 2023.

For at søge ´Her gror vi-puljen´ skal dit projektet være med til at fremme det gode liv i byen med fokus på at skabe mere bynatur og bidrage til at styrke blå og grønne fællesskaber.

 

  • Der kan søges fra 200.000 kr. til 1 mio. kr. inkl. moms pr. projekt.
    Har I behov for under 200.000 kr. i støtte, så søg Liv i det lokale.
  • Puljen er opdelt i to ansøgningsrunder:
    1. runde: Frist 16. november 2022 med svar i marts 2023.
    2. runde: Frist 22. februar 2023 med svar i juni 2023.

Læs mere om Her gror vi -puljen