VAND I KØBENHAVN – EN SÆRLIG SLAGS HAVEHISTORIE
Torsdag den 17. november kl. 16.30 i Konsistoriesalen, Bülowsvej 17, Frederiksberg


Historiker Jakob Ingemann Parby fra Københavns Museum holder foredrag om vand som
et væsentligt landskabselement igennem Københavns historie.


Vand har igennem hele Københavns historie spillet en central rolle for byens plan, forsvar,
forsyning og iscenesættelse, ligesom havnen og beliggenheden ved havet har været
afgørende for byens opståen og udvikling. Foredraget er opbygget som en række nedslag
i byhistorien, der viser vandets skiftende og overlappende funktioner i byens landskab.

Fra Tøjhushaven og Vandkunsten over søerne og Ladegårdsåen og det kunstige vandfald
i Frederiksberg have til kanaler og bassiner i Ørestaden og på Sluseholmen.


Medlemmer af Havehistorisk Selskab har gratis adgang.

Gæster betaler 50 kr.
Tilmelding anbefales til info@havehistoriskselskab.dk