Vil du blive klogere på, hvordan vi kan understøtte den folkelige deltagelse i den grønne omstilling i almene boligområder samt andre lokalsamfund? Og vil du blive klogere på brugen af ambassadører og potentialet i grønne fællesskaber? Så kom med til fyraftensseminar:

Onsdag den 23. november 2022 kl. 15.00-16.30 i kantinen
hos Dansk Folkeoplysnings Samråd i Højskolernes Hus på Nytorv 7, 1450 København K.

Her præsenterer Fora Hvidovre sine erfaringer med at uddanne beboere i Avedøre Green City til grønne ambassadører, der kan gå foran i den grønne omstilling helt lokalt. Således er ambassadøruddannelsen et bud på, hvordan udviklingen af bæredygtige handlekompetencer og understøttelsen af grønne fællesskaber kan fremme den folkelige deltagelse i den grønne omstilling. Og ikke mindst hvilken rolle folkeoplysningen kan spille i dette arbejde.

På seminaret fortæller projektleder fra Miljøpunkt Amager, Hodan Osman også om deres erfaringer med miljøambassadører på Amager. Vi slutter seminaret af med diskussion og erfaringsudveksling indenfor mobilisering af deltagerne, udvikling af grønne handlekompetencer samt forankring og finansiering på tværs af lokalet.

Program:

15.00.15.10:
Velkomst v. projektleder, Lise Holm-Rasmussen, handleRUM og Fora Hvidovre

15.10-15.30:
Fra beboer til grøn ambassadør i Avedøre v. Lise Holm-Rasmussen, handleRUM

15.30-15.50:
Uddannelse af miljøambassadører på Amager v. Hodan Osman, Miljøpunkt Amager

15.50-16.20:
Samtaler: Mobilisering af deltagere // Udvikling af grønne handlekompetencer // Forankring

16.20-16.30:
Afrunding og tak for i dag.

Tilmelding senest søndag den 20. november 2022 til Lise Holm-Rasmussen på lisehr@handleRUM.dk

Projekt Grønne Omstillingsagenter er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til Lokal Folkeoplysning
– Dansk Folkeoplysnings Samråd
– Avedøre Green City
– HandleRUM
– Fora