I løbet af efteråret 2023 skal politikerne tage fornyet stilling til listen over ikoniske træer på kommunale arealer i København.

Der kan løbende indmeldes nye forslag til ikoniske træer frem til og med juli 2023 på ikonisketraeer@tmf.kk.dk. For at være sikre på, at det rigtige træ vurderes, er det en stor hjælp, hvis der vedlægges billede af træet eller træerne, adresse og gerne udpege dem på et kort.

Alle bidrag vil blive vurderet i forhold til de 7 nedenstående kriterier, hvoraf de 4 skal være opfyldt:

1. Træet skal være et fuldt udvokset træ
2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
3. Træet har en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
4. Træet har en særlig biologisk værdi
5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
6. Træet giver særlige sanselige oplevelser

7. Træet har en historisk betydning

Målet med at udpege ikoniske træer er at synliggøre og bevare særligt værdifulde træer, der ikke er omfattet af fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan. Udpegning af ikoniske træer er en del af Københavns Kommunes Træpolitik, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. Her blev ikoniske træer lanceret som en ny kategori for at beskytte byens særligt værdifulde træer. Ikoniske træer udpeges af forvaltninger i samarbejde med byens borgere.
Man kan læse mere om ikoniske træer her: