Miljøpunkt er navnet for Københavns Agenda 21-centre. Centrene er blevet oprettet over hele verden for at hjælpe med at realisere den såkaldte Agenda 21, der i 1992 blev vedtaget i Rio de Janeiro af stats- og regeringschefer fra 181 lande på FN’s konference om miljø og udvikling.

Agenda 21 er en plan for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Med bæredygtig udvikling menes en udvikling, der også giver kommende generationer mulighed for at få opfyldt deres behov for ren luft, vand, jord med videre.

Miljøpunkt Indre By Christianshavn samarbejder med de andre Miljøpunkter og Lokaludvalg, kommunale forvaltninger, virksomheder, interesseorganisationer og foreninger samt en lang række andre aktører for at virkeliggøre Agenda 21 i København. Et af vores vigtigste projekter er arbejdet for at medvirke til byforgrønnelsen i det indre København. Små grønne områder skal være med til at gøre vores by sundere – og smukkere – at leve i.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn samarbejder med en lang række mennesker, foreninger, offentlige kontorer og virksomheder, så hvis du eller din forening, virksomhed eller organisation har brug for hjælp, råd eller vejledning til et projekt til gavn for miljøet i København, kan vi hjælpe med at finde optimale samarbejdspartnere og fortælle, hvilke muligheder der er i København, og evt. hvor der kan søges fondsmidler.