Byforgrønnelse af Vesterport Station og Indre By kan bidrage til at opnå målsætningerne i Københavns Klimaplan og understøtte kommunens Vand handlingsplan.

Projektet omfatter grønne tage og LAR-løsninger, hvilket vil bidrage til reduction af luftforureningen i byen og varme-ø-effekter, der opstår i større byer, som føge af luftforurening og tæt bebyggelse. Vi har valgt at fokusere på Vesterport, som det første sted, da det er et trafikalt knudepunkt og fordi Vesterport er et af Københavns mest forurenede steder.

Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Lokaludvalget vil arbejde for at løfte opgaven i samarbejde med Københavns Kommune, DSB S-tog (der ejer matriklerne omkring Vesterport) og øvrige relevante samarbejdspartnere (f.eks. leverandøre af grønne tage såsom Veg Tech).

Alle parter er positivt stemte i forhold til realiseringen af projektet – men de fornødne midler skal findes.