Godt miljø, klima og bæredygtighed handler om mere end bare renere luft og mindre støj. Hos Miljøpunktet arbejder vi med at skabe flere grønne åndehuller rundt om i Københavns til tider lidt grå gader og nøgne facader. Det giver byen kvalitet og medvirker til gladere og sundere borgere, som vil opleve at se på og færdes i grønne omgivelser. Ved at danne grønne oaser i byen skabes der levesteder for både dyr og planter hvilket bidrager til en øget biodiversitet. Brugen af planter i vores tætbebyggede hovedstad handler om at udnytte deres naturlige egenskaber til at løse forskellige miljø- og klimamæssige problemer. Træer, grønne tage, facadebeplantninger og andet grønt bidrager til nedkøling af byen og vil samtidig opsuge regnvand eller forsinke dets vej til kloakken. Mere grønt er en nødvendighed i fremtiden!

p1000517