Sådan laver du et grønt tag

I fremtiden vil klimaforandringer medføre, at det vil regne oftere og kraftigere.
Kloakkerne i København kan allerede i dag have svært ved at rumme vandet,
når det regner meget, som København har oplevet ved flere skybrud, hvor vandet løb i gaderne, og der stod vand i flere kældre.

Vi skal gøre byen robust mod fremtidens vejr for at undgå ødelæggende oversvømmelser.
En af de måder vi kan forberede byen mod de stigende regnmængder er ved at etablere grønne tage.
Grønne tage kan optage 50-80 % af den regn, der falder på dem. Derved belastes kloakkerne mindre.

Grønne tage findes i mange former og afskygninger. De kan lægges på alt fra beboelsesejendomme
til taget på legehuset og skralde- og cykelskure i gården.
Udover at opsamle regnvand er et grønt tag levested for planter og dyr og er derfor
med til at skabe større biodiversitet i byen. Samtidig er tagene smukke at se på og behøver slet ikke være svære selv at lægge.

I Miljøpunkt Østerbros inspirationskatalog ‘Grønne Tage’ sættes der fokus på grønne tage som én måde at håndtere fremtidens øgede regnmængder på.

Hos Gør Det Selv kan du læse mere om hvordan du lægger et grønt tag, samt hvilke planter, der er egnede til formålet.

Læs også hvordan Haveselskabet foreslår at man bidrager til at løse problemerne med oversvømmelser.

Hos idenyt kan du læse om fordelene og udfordringerne ved grønne tage, sedumtage og andre grønne tagtyper.