Projektleder til lokalt natur- og miljøarbejde

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn søger en projektleder med erfaring inden for natur- og miljøarbejde. Stillingen er en fast stilling på 31 timer pr. uge med mulighed for yderligere timer gennem projektansøgninger til fonde, puljer mm.

Vores indsatser i årsplan 2023-2024 ligger inden for temaerne Mere Genbrug (bytte og ressourcer), Grøn By (bynaturrum, biodiversitet og klimatiltag) og Sundhed (støj, luft og Grøn Mobilitet). Vi har især brug for en projektleder for indsatser under Grøn By og Mere Genbrug.

Du vil som projektleder skulle arbejde med

 • projekter, som skaber flere og bedre muligheder for, at borgere kan sortere affald til genanvendelse og gerne direkte genbrug/bytte – tæt på, hvor de bor
 • projekter som bidrager til flere grønne byrum og facader i samarbejde med borgere, erhverv m.fl.
 • at vejlede og dele faglig viden til både fagpersoner, borgere, studerende og skolebørn
 • andre af miljøpunktets opgaver, herunder synlighed, SoMe og presse

Vi håber, du som person, og med din faglighed og erfaring, brænder for at arbejde med lokale natur- og miljøprojekter og indsatser. Det er en fordel hvis du som person er åben, udadvendt og god til mennesker da vi udvikler, inddrager og samarbejder med borgere, skoler, institutioner, erhverv, lokaludvalg, kommune, netværk m.fl. De er alle en forudsætning for, at vi sammen får skabt mere bæredygtige bydele i Indre By og på Christianshavn.

Som medarbejder må du gerne

 • have en relevant uddannelse og/eller faglig erfaring indenfor natur- og miljøområdet
 • have erfaring med at arbejde projektorienteret og vægte faglig kvalitet
 • have fokus på at skabe resultater gennem gode, involverende processer og aktiviteter
 • kunne kommunikere og formidle enkelt og klart i både tale og skrift
 • kunne formidle via SoMe, hjemmeside og presse

Du vil blive en del af et mindre center og derfor indgå i den almindelige drift af Miljøpunktet, herunder yde faglig sparring og hjælp til lokaludvalg, borgerne og erhverv, samt bistå med udlån af luft- og støjmålere, saftpresser, ladcykler til erhverv mm.

Send din ansøgning på mail senest den 16. maj kl. 9.00 til marianne.spang@a21.dk.

Vi læser løbende ansøgninger igennem og indkalder fredag den 17. maj til samtaler, som holdes tirsdag den 21. maj. Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til centerleder Marianne Spang Bech på 2911 0030.

Miljøpunktet er en fond, støttet af Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg, Københavns Kommune og andre fonde. Vi er tre faste medarbejdere hos Miljøpunktet, svarende til godt to årsværk, samt frivillige, studerende og praktikanter. Vi holder til i lokaler i Indre By, som vi har indrettet med gode arbejdspladser og mødefaciliteter.

 

Job- og personprofil: Natur- og miljøfaglig medarbejder med særligt fokus på natur og ressourcer

Du vil skulle arbejde med

 • indsatser i forbindelse med projekter, som skaber flere og bedre muligheder for, at borgere i Indre By og på Christianshavn kan sortere mere affald til genanvendelse og gerne direkte genbrug og bytte – tæt på hvor de bor
 • projekter som bidrager til flere grønne facader og grønne byrum, bynaturrum og lommeparker i bydelene
 • at lede projekter og drive involverende processer sammen med borgere, erhverv, andre interessenter og i samarbejde med kommune og lokaludvalg
 • at vejlede og dele faglig viden – med både fagpersoner og borgere m.fl.
 • at deltage i miljøpunktets øvrige arbejde med synlighed, udlån af måleudstyr til støj og luft, ladcykler til erhverv osv.

 Som medarbejder må du gerne

 • have en naturfaglig baggrund og erfaring med borgerinvolverende processer og aktiviteter
 • trives med at arbejde med frivillige, lokaludvalg, kommunale fagfolk m.fl.
 • have erfaring med at arbejde projektorienteret og med at skabe resultater med en god faglig kvalitet
 • kunne kommunikere og argumentere enkelt og klart i både skrift og tale
 • kunne formidle via SoMe og hjemmeside, herunder opdatere nyheder mm.

Som person håber vi på, at

 • du er hjælpsom, socialt og fleksibelt indstillet og har et godt humør
 • du kan arbejde selvstændigt og er villig til at arbejde for ”sagen”, sammen med kollegaer, borgere m.fl.
 • du vil have personlig og faglig udvikling
 • gerne vil være aktiv i arbejdspladsens sociale liv
 • du er god til at tale med mennesker af alle typer

Som baggrund må du gerne have

 • en relevant uddannelse og/eller faglig erfaring indenfor naturområdet
 • flair for IT, bl.a. Office365, hjemmeside (WordPress), SoMe
 • erfaring med at arbejde med lokale interessenter, frivillige og offentlige forvaltninger, men det er ikke en forudsætning

Vi vil gerne tilbyde dig

 • et udfordrende og spændende job med gode projektudviklingsmuligheder
 • positive, kompetente og hjælpsomme kollegaer og leder
 • 31 timers arbejdsuge – som vi kan arbejde på at udvide til flere timer
 • løn efter dine kvalifikationer og arbejdstid