Smarte transportløsninger til private brugere af affaldssorteringsfaciliteter i det offentlige rum

 

 Målet med projektet har været at kortlægge, afprøve og udvikle nye, smarte transportløsninger til potentielle brugere af offentlige affaldssorteringsløsninger i to lokaliteter i Indre By, hhv. Kartoffelrækkerne og Kultorvet. Der har været fokus på at forbedre sorteringsforhold i hjemmet, dels via workshop om udvikling af smarte løsninger til transport af husholdningsaffald fra hjemmet til offentlige sorteringsfaciliteter, dels via interviews af testfamilier og registrering af sorteringsvaner i 10-15 husstande.