Co-design og klimatilpasningsprocesser – med borgerinvolvering

En fornylig udarbejdet specialeafhandling, skrevet af Jaime Palomino fra Aalborg Universitet, fokuserer på det input og sparing fra Miljøpunktet og en et væld af interessenter, som arbejder med klimatilpasning i København, herunder KK. Omfanget af og udfordringer ift. at få igangsat flere klimatilpasningsprojekter i byen er også beskrevet.

Download