Flere bytræer til Københavnerne

For at støtte op om Københavns Kommunes kampagne 100.000 træer – København slår rødder arrangerede Miljøpunkt Indre by – Christianshavn i foråret 2014 og foråret 2015 arrangeret 3 grønne gåture for Københavns borgere. Formålet med disse ture var at nå ud til borgerne og høre hvad deres ideer og forslag til hvor der, i deres lokalområde, kan plantes mere grønt. Vi synes det er vigtigt at inddrage borgernes ønsker for at opnå, at plantning af flere træer kommer flest mulig til gavn og bliver en succes.

Miljøpunktet har i en rapport samlet borgernes forslag. Rapporten er ment som inspiration til Københavns Kommune.