I første kvartal af 2011 kunne man i Rundetaarn se udstillingen ‘Hungry Planet – mellem køkken og klode’, der er opbygget omkring Peter Menzel og Faith D’Aluisios enestående billeder af familier fra hele verden sammen med det, de spiser på en uge. Udstillingen er en indbydende rejse i forskellige kulturers spisevaner og de globale klima- og bæredygtighedsudfordringer, der er forbundet med at mætte klodens stadigt voksende befolkning.
Du kan finde og downloade tema-plancherne fra udstillingen her samt finde undervisningsmateriale til skoleklasser om sammenhængene mellem mad og klima.

Udstillingen var tilrettelagt af Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, der kan kontaktes, såfremt man er interesseret i at leje hele eller dele af udstillingen.