For at støtte op om Københavns Kommunes kampagne 100.000 træer – København slår rødder arrangerede Miljøpunkt Indre by – Christianshavn i foråret 2014 og foråret 2015 arrangeret 3 grønne gåture for Københavns borgere. Formålet med disse ture var at nå ud til borgerne og høre hvad deres ideer og forslag til hvor der, i deres lokalområde, kan plantes mere grønt. Vi synes det er vigtigt at inddrage borgernes ønsker for at opnå, at plantning af flere træer kommer flest mulig til gavn og bliver en succes.

Miljøpunktet har i en rapport samlet borgernes forslag. Rapporten er ment som inspiration til Københavns Kommune.

 

nyhed 4 marts

nyhed 5 marts

 

Udover borgernes forslag til plantning af flere træer findes der i rapporten også et afsnit med ideer til alternative begrønnings-metoder. Det kan være dyrt og besværligt at plante træer i byen, derfor kan det måske give mening at tænke lidt kreativt og overveje mulighederne inden de store gravemaskiner sættes i gang.

 

Rapporten kan hentes her:

Flere by-træer til Københavnerne