Træer i byen er med til skabe grønne byrum og smukke gadeforløb og danner samtidig levested for fugle og insekter. Også når man taler om klimaforandringer spiller træerne i byen en vigtig rolle. De er med til at danne skygge og nedkøle den tæt bebyggede by og kan tilbageholde store mængder regnvand fra kloakkerne. Træerne har også en positiv indvirkning på os mennesker og er med til at skabe godt humør og livskvalitet samt forebygge og reducere tilfælde af stress.

Københavns Kommune har vedtaget en Træpolitik, som blandt andet har som målsætning at få plantet 100.000 nye træer i løbet af de næste ti år. Derfor indsamlede Miljøpunktet borgernes forslag til hvor de kunne tænke sig, at der bliver plantet træer i Indre By og på Christianshavn.

Dine forslag, indeholdende præcis beskrivelse af lokaliteten og gerne et billede, kan sendes til Miljøpunktet på mail: sabine.soerensen@a21.dk eller plot dine forslag ind på kortet her.

Forslagene blev i marts sendt videre til Indre By- og Christianshavns Lokaludvalg før et samlet forslag blev sendt til Københavns Kommune. Kommunen vil i løbet af foråret 2017 undersøge forslagene nærmere ift. både ledninger og rør i jorden og andre faktorer, der skal tages højde for. Det er desværre ikke alle steder, hvor det er muligt at plante træer.

Forvaltningen kan ikke love, hvilke ønsker der vil blive imødekommet. Og kan heller ikke oplyse, hvilke ønsker der kategorisk vil blive afvist.

Københavns Kommune modtog i alt forslag til 32.000 nye træer fra borgerne i hele København. Der var et specielt stort ønske om flere træer ved de større trafikerede veje bl.a. langs HC. Andersens Boulevard.