Støjniveau i byen

Få et visuelt overblik over støjbelastningen langs de største veje og jernbaner og i de største byområder på Støj-Danmarkskortet. Læs mere om kortet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Undersøgelser af støj i Indre By

Præsentation – Hvad er støj?

Oplever du støj?