27 06, 2024

Grønne Affaldsfællesskaber Rapport

2024-06-27T14:16:32+02:00juni 27th, 2024|Mere genbrug, Nyheder, Publikationer|

Nyt studie viser vej for grønne affaldsfællesskaber Miljøpunkt Indre By & Christianshavns projekt om "grønne affaldsfællesskaber" blev iværksat for at forbedre affaldssortering og mindske affaldsmængder igennem inddragelse af borgere. Med udgangspunkt i en livscyklusanalyse for en sofa har studerende fra Aalborg Universitet nu udviklet et værktøj, der gør det nemmere for borgere i fællesskab at forbedre affaldssortering og øge genbrug ved at se affald som en ressource. Hent og læs rapporten her: Design af bæredygtige produkt/service systemer (pdf 28mb)

24 08, 2022

Borgermøde om sorteringspunkter på Christianshavn

2023-06-27T10:15:27+02:00august 24th, 2022|Nyheder|

Alle københavnere skal kunne sortere deres affald nemt og tæt på deres bolig. Derfor arbejder forvaltningen på at finde egnede steder til placering af op mod 750 nye sorteringspunkter i byen. Sorteringspunkterne er et supplement til den eksisterende affaldsordning. Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle. Nu er planen for Christianshavn ved at være klar og derfor inviterer forvaltningen til borgermøde om forslagene til placering. Placeringerne findes på baggrund af input fra Indre By Lokaludvalg, fra Christianshavns Lokaludvalg, fra Miljøpunkt Indre By og Christianshavn (læs vores rapport om placering af sorteringspunkter) og fra københavnerne, som har indsendt mere end 4.500 [...]

17 10, 2017

Støj, affald og adfærd i nattelivet

2017-12-06T10:51:06+01:00oktober 17th, 2017|Mere genbrug, Mindre støj, Nyheder, Publikationer|

I løbet af sensommeren 2017 havde Miljøpunktet besøg af fire studerende fra Worcester Polytechnical Institute (WPI), der udførte et projekt i felten som en del af deres studie. Formålet med projektet var, at hjælpe Indre By med at forbedre kvaliteten af nattelivet ved at formindske støj og affald i området. Gennem analyser af data, observationer, spørgeskemaer og kvalitative interviews kunne gruppen se nogle tydelige tegn på problemer i nattelivet, og de kom på en række konstruktive løsninger til at mindske effekten. Her kan du se hele deres projekt samt forslag til forbedringer. Tryk på billedet nedenfor.   [...]

6 07, 2017

Studierapport: Affaldssortering i det offentlige rum

2017-10-17T10:06:22+02:00juli 6th, 2017|Mere genbrug, Nyheder|

I løbet af foråret 2017 havde Miljøpunktet en praktikant, Tajs, som var projektmedarbejder på indsatsområdet inden for mere genbrug. Han udarbejdede til slut i forløbet en rapport, som kan læses herunder. Formålet med denne opgave er, at kaste lys over de udfordringer, som borgere i Indre By København har i forbindelse med at sortere deres affald samt, hvordan affaldssorteringen kan forbedres. Gaderne i Indre By er smalle, og der er næsten ingen plads til affaldscontainere på gadebilledet eller i baggårdene. Derfor har kommunen opsat enkelte offentlige genbrugsstationer. Dette er starten på et større projekt, der har det mål at opsætte [...]

15 05, 2017

Borgere giver input til bedre affaldssortering

2017-05-30T08:54:56+02:00maj 15th, 2017|Mere genbrug, Nyheder|

Borgere giver input til bedre affaldssortering Som billederne nedenfor viser, summede det af aktivitet da borgere mødtes med folk fra kommune, lokaludvalg m.fl. i tirsdags. Her udviklede borgerne idéer og projekt-koncepter som, bl.a. Kbh. Kommune vil kunne få glæde af, så de kan forbedre affaldssorteringen i Indre By. Et antal borgere har meldt sig som test-familier til et projekt om udvikling af bedre affaldssortering i Indre By. Den foreløbig kulmination var workshoppen, men projektet kommer også helt hjem i folks køkkener. ”Må vi se din skraldespand?” Medarbejdere fra Miljøpunkt Indre By har interviewet borgerne hjemme, og fotograferet deres [...]

10 10, 2013

Tryl Med Dit Affald

2017-05-01T21:32:16+02:00oktober 10th, 2013|Mere genbrug, Publikationer|

Tryl Med Dit Affald Pressemeddelelse: Tryl Med Dit Affald Ny publikation fra Miljøpunktet “One man’s trash, is another man’s treasure.” Ordsproget er også gengivet på en gavl i København. Og sandt er det. Affald er en ressource! Men det forudsætter, at vi gør op med en smid væk mentalitet og tør se potentialer i ting vi i dag anser som udtjent og ellers ville smide væk. Miljøpunktet er udkommet med et inspirationshæfte; Tryl Med Dit Affald. Hæftet handler om affald og ressourcer, om den kreative proces. Det handler om, hvordan vi kunne lave nye produkter ud af affald, og anviser [...]

Go to Top