Luftforurening og ultrafine partikler

Luftforurening med partikler i byområder giver anledning til alvorlige sundhedseffekter.
Det gælder både langtidseffekter som cancer og hjertekar-sygdomme og akutte effekter, fx allergi eller irritation af øjne, næse eller hals. Luftforurening består af et utal af forskellige partikler og stoffer. Vi undersøger specifikt forureningen med partikler. Partikler kan opdeles i to hovedkategorier baseret på partikelstørrelsen (PM2.5 og PM10). PM2.5 er især farligt for mennesker, da mindre partikler trænger dybt ind i kroppens systemer. I København opfylder mængden af partikler ikke regelmæssigt Verdenssundhedsorganisationens standarder, især i myldretiden. Dette øgede niveau af luftforurening skaber en sundhedsrisiko for beboere og følsomme grupper.

Lån en partikelmåler hos Miljøpunkt Indre By & Christianshavn til at måle ultrafine partikler i dit område.

Bliv klogere på Københavns luftkvalitet ved at kigge på dette kort over byens luftmålestationer.

Luften på din vej er et interaktivt kort, som viser, hvordan luftkvaliteten fordeler sig geografisk i hele Danmark, men også på hver enkelt adresse. Læs mere om kortet på DCEs hjemmeside.

Test udledningen af partikler fra din bil og bidrag til en fremtid med renere luft ved at engagere dig i indsatsen for at reducere trafikrelateret partikelforurening.

Test emissions from your vehicle to help eliminate preventable particle pollution and reduce the health risks of particle exposure.

Studieprojekt 2019: Cleaner Air in Copenhagen

Rapport: Ren luft (Clean Air)

Præsentation: Ren luft (Clean air) oktober 2019

Skema til målinger af ultrafine partikler

Debatmøder om luftforurening og trafik


Debat om luftforurening og brændeovne
Film fra debatmøde om luft og brændeovne

Præsentation til debatmødet

Oplæg: Det Økologiske Råd – “Luftforurening og brændeovne”

Oplæg: HOFOR – “Den Grønne Bygas

Målinger af ultrafine partikler på bilfrie dage

Bilfrie dage – pressemeddelelser