Marietta Bonnet – Formand
Udpeget af bestyrelsen (www.krebsegaarden.dk)
E-mail: marietta@krebsegaarden.dk
 
Ole Bang – Næstformand
Indre By Lokaludvalg (www.indrebylokaludvalg.kk.dk)
E-mail:  oba@c.dk
 
Helle Bonnesen
Vor Frue Provsti
E-mail : hellebonnesen@gmail.com
 
Thorleif E. Jeppesen
GreenMap / EcoMap  (www.greenmap.dk)
E-mail: thorleif@greenmap.dk
 
Kirsten Virring Andersen
Christianshavns Lokaludvalg (http://christianshavnslokaludvalg.kk.dk/)
E-mail : kivan.1424@gmail.com
 
Henrik V. Tang
Udpeget af Borgerrepræsentationen (BR) fra Enhedslisten
E-mail: rolextang@hotmail.com
 
Kjeld Andersen
Rådet for Bæredygtig Trafik (http://baeredygtigtrafik.dk/)
E-mail: kjeld.allan.larsen@gmail.com
 
Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, der kan kontaktes gennem kontakt@a21.dk
 
Vedtægter