Nyheder

Published on november 24th, 2016

0

Målinger af ultrafine-partikler i Indre By og på Christianshavn

Miljøpunktet har før, under og efter delvis bilfrie dage på Christianshavn og i Indre By lavet luftmålinger af forureningen fra ultrafine-partikler. Denne forurening stammer fra både trafik, skibe, brændeovne og kræftværker, men luftmålinger i de bilfrie områder viser gennemgående markant lavere måleresultater. Dette indikerer, at trafikken i København er den største enkeltkilde til luftforurening med ultrafine partikler.

Resultaterne har vi samlet i en rapport, som kan hentes her Rapport – målinger af ultrafine partikler

Vi har de forskellige dage foretaget flere målinger end der er medtaget i rapporten, da denne har forkus på dage med trafik kontra bilfri dage.

I dette bilag Bilag-måleresultater findes rådata for alle målinger.
Back to Top ↑